General MIDI, XG, GS

5-polige DIN MIDI plugZie ook: Historie

Al snel voldeden de uit 1983 daterende afspraken voor de MIDI norm niet meer. Een knellend probleem was bijvoorbeeld dat de nummers die de geluiden symboliseerden (patchnummers) niet overeen kwamen. Als je een MIDI file had gemaakt op een bepaald instrument waarop een pianosound onder nummer 18 zat, was 18 op een ander instrument bijvoorbeeld een trompet, waardoor het arrangement totaal anders uitpakt!

General MIDI logo In 1991 werd de norm General MIDI 1 vastgelegd. Hierin werd oa. vastgelegd dat een instrument dat aan de GM norm voldoet 16-stemmig multitimbraal moet zijn (16 verschillende instrumenten tegelijkertijd moet kunnen weergeven). Bovendien moeten de sounds op een bepaalde manier gerangschikt zijn. Ook worden er meer controllernummers vastgelegd dan in de oorspronkelijke specificatie van MIDI.

GS logoGS, General Standard, is een Roland-uitbreiding van General MIDI. Hierin worden meer drumsets gedefiniëerd, instelbare effecten (chorus, reverb, panning). GS kan meer dan 16.000 geluiden opslaan, in plaats van de 128 van GM. GS is downward compatible met GM, het bevat dus alle GM geluiden etc.

Yamaha XG logoYamaha heeft een eigen uitbreiding op de GM norm: XG (eXtended General midi). Hierin zijn veel meer sounds mogelijk, bovendien meer mogelijkheden voor beïnvloeding van een toon tijdens het spelen (Real Time).

In 2003 werd GM 2 vastgelegd. Hierin staan meer specificaties voor sounds en vooral ook meer effecten vastgelegd (chorus, delay, etc.). GM 1 is in zijn geheel in GM 2 opgenomen.

RMF, DLS, XMF

RMF, Rich Midi File, is een fileformaat waarin samen met de Midi data de geluidenbanken worden meegestuurd. Is een uitvinding van Beatnik. Zodoende heb je altijd precies de bedoelde geluiden. Ook copyright protection is mogelijk. Is geen standaard geworden.

DLS: DownLoadable Sounds. Manier om geluidssamples te coderen, zodat de bij een MIDI file behorende geluiden kunnen worden overgebracht. Standaard van de MIDI association.

XMF: eXtensible Music Format is de nieuwe voorgestelde standaard van de MIDI association. Een open standaard (uitbreidbaar dus) omvat de mogelijkheden van het gangbare MIDI formaat, met platform onafhankelijke afspeel mogelijkheden, geschikt voor interactiviteit, copyright beveiliging, meta data. Versie 2.0 is gepubliceerd.

MIDI wordt intussen veel gebruikt in mobiele applicaties zoals telefoons, pda's ed.

Patchnummers in General MIDI:

1-8 PIANO   33-40 BASS   65-72 REED   97-104 SYNTH EFFECTS
1 Acoustic Grand   33 Acoustic Bass
  65 Soprano Sax   97 FX 1 (rain)
2 Bright Acoustic   34 Electric Bass (finger)   66 Alto Sax   98 FX 2 (soundtrack)
3 Electric Grand   35 Electric Bass (pick)   67 Tenor Sax   99 FX 3 (crystal)
4 Honky-Tonk   36 Fretless Bass   68 Baritone Sax   100 FX 4 (atmosphere)
5 Electric Piano 1   37 Slap Bass 1   69 Oboe   101 FX 5 (brightness)
6 Electric Piano 2   38 Slap Bass 2   70 English Horn   102 FX 6 (goblins)
7 Harpsichord   39 Synth Bass 1   71 Bassoon   103 FX 7 (echoes)
8 Clavinet   40 Synth Bass 2   72 Clarinet   104 FX 8 (sci-fi)
9-16 CHROMATIC PERCUSSION
  41-48 STRINGS   73-80 PIPE   105-112 ETHNIC
9 Celesta   41 Violin   73 Piccolo   105 Sitar
10 Glockenspiel   42 Viola   74 Flute   106 Banjo
11 Music Box   43 Cello   75 Recorder   107 Shamisen
12 Vibraphone   44 Contrabass   76 Pan Flute   108 Koto
13 Marimba   45 Tremolo Strings   77 Blown Bottle   109 Kalimba
14 Xylophone   46 Pizzicato Strings   78 Skakuhachi   110 Bagpipe
15 Tubular Bells   47 Orchestral Strings   79 Whistle   111 Fiddle
16 Dulcimer   48 Timpani   80 Ocarina   112 Shanai
17-24 ORGAN   49-56 ENSEMBLE   81-88 SYNTH LEAD   113-120 PERCUSSIVE
17 Drawbar Organ   49 String Ensemble 1   81 Lead 1 (square)   113 Tinkle Bell
18 Percussive Organ   50 String Ensemble 2   82 Lead 2 (sawtooth)   114 Agogo
19 Rock Organ   51 SynthStrings 1   83 Lead 3 (calliope)   115 Steel Drums
20 Church Organ   52 SynthStrings 2   84 Lead 4 (chiff)   116 Woodblock
21 Reed Organ   53 Choir Aahs   85 Lead 5 (charang)   117 Taiko Drum
22 Accordion   54 Voice Oohs   86 Lead 6 (voice)   118 Melodic Tom
23 Harmonica   55 Synth Voice   87 Lead 7 (fifths)   119 Synth Drum
24 Tango Accordion   56 Orchestra Hit   88 Lead 8 (bass+lead)   120 Reverse Cymbal
25-32 GUITAR   57-64 BRASS   89-96 SYNTH PAD   121-128 SOUND EFFECTS
25 Acoustic Guitar(nylon)   57 Trumpet   89
Pad 1 (new age)   121 Guitar Fret Noise
26 Acoustic Guitar(steel)   58 Trombone   90 Pad 2 (warm)   122 Breath Noise
27 Electric Guitar(jazz)   59 Tuba   91 Pad 3 (polysynth)   123 Seashore
28 Electric Guitar(clean)   60 Muted Trumpet   92 Pad 4 (choir)   124 Bird Tweet
29 Electric Guitar(muted)   61 French Horn   93 Pad 5 (bowed)   125 Telephone Ring
30 Overdriven Guitar   62 Brass Section   94 Pad 6 (metallic)   126 Helicopter
31 Distortion Guitar   63 SynthBrass 1   95 Pad 7 (halo)   127 Applause
32 Guitar Harmonics   64 SynthBrass 2   96 Pad 8 (sweep)   128 Gunshot

Links:

Donatie

Dit is een gratis site, die al sinds 2003 voortdurend wordt uitgebreid en geactualiseerd. Als jij ook wilt dat dat zo blijft, doe dan een donatie aan Popschool Maastricht >>

QR code https://www.popschoolmaastricht.nl:443/college_midi_gm_xg.php?menu=menuMidi

Bijgewerkt op: 5 November, 2023