Maak je eigen course:

Course folder: *verplicht!
(met de submappen "pictures" en "sounds")
Filenaam course:
Naam course:
Hoeveel items wil je maken? *verplicht!
Vragen in willekeurige volgorde stellen?
Hoeveel items in willekeurige volgorde?
Tijd per vraag in seconden:

(nul: onbeperkte tijd)

Aantal punten per vraag:
Titel?
Bovenschrift (evt. instructie)?
Mag ook HTML bevatten!
Onderschrift?
Mag ook HTML bevatten!
Stylesheet:
Lettertype:
Moet wél geïnstalleerd zijn!
Letterkleur: Color Table
Achtergrondkleur: Color Table
Achtergrondfiguur:
(in "pictures" submap!)

Klik na elke wijziging op deze button!!!
NB.: Alle andere bijbehorende bestanden moeten al op je computer aanwezig zijn!!!